Nový vzhľad a funkcie online predaja vstupeniek

čítanie na cca 2 min

Prinášame Vám v skratke v piatich bodoch najdôležitejšie informácie o pripravovaných zmenách v našom online predaji vstupeniek. Zmeny ovplyvnia každého nášho zákazníka predávajúceho vstupenky online.

 

Zmena sa týka celého nášho rozhrania online nákupu vstupeniek, ktorý používate – prispôsobujeme ho nevyhnutným zmenám legislatívy EÚ, technológii, zavádzame štandard v responzivite, jednoduchosti používania a množstve ďalších vecí. Kompletný zoznam noviniek sprístupníme priebežne.

 

Rok 2018 sa nesie v znamení novej európskej legislatívy GDPR, ktorá sa týka hlavne online technológií, bezpečnosti a spracovávania súkromných údajov. GDPR vytvára pravidlá, akým spôsobom musíme komunikovať s návštevníkmi, ako a kedy im môžeme zasielať informácie, maily a tým pádom aj vstupenky. Toto sa u nás vo veľkom dotýka online predaja vstupeniek. Mení sa tiež spôsob, ako ukladáme tieto informácie na serveri a ako ich používame ďalej (odosielame newslettre, preposielame vstupenky a podobne).

 

Zmení sa celé rozhranie online nákupu – ako vizuálne, tak aj jednoduchosťou používania. Celý proces zostáva rovnaký – dva kroky, v ktorých si kupujúci zvolí miesta na sedenie a následne skontroluje objednávku, nastaví si zľavy a vyplní svoje kontaktné údaje. Po návrate z platobnej brány sa zobrazí výsledok transakcie a rekapitulácia.

 

Online nákup je plne responzívny a ľahko sa používa na mobiloch. Zároveň je rýchlejší a ponúka nové možnosti – prepnutie jazyka, jednoduchšiu voľbu zľavy a podobne. Je navrhnutý tak, aby maximalizoval konverziu (aby čo najviac kupujúcich úspešne ukončilo nákup).

 

V celom Ticketware a Cinemaware musíme nevyhnutne zmeniť prístup k ukladaným osobným údajom návštevníkov. V priebehu času ale technológie vyžadujú posun aj v iných oblastiach – internetoví giganti ako Google tlačia na rýchlosť webov, dátovú náročnosť, dostupnosť z mobilov a podobne. Webstránky, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, sú penalizované a získavajú menšiu návštevnosť aj výsledky. Všetky najmodernejšie technológie implementujeme do nového online predaja, aby sme splnili tieto požiadavky a vedeli kupujúcim ponúknuť skvelú službu.

Pre nás je to povinná jazda, ako splniť požiadavky trhu a legislatívy. Zároveň je aj v našom vlastnom záujme spraviť to čo najlepšie, pretože podiel online predaja vstupeniek stále narastá a aj my musíme optimalizovať weby tak, aby išli rýchlo a zvládli nápor návštevníkov. 

 

Zmena predstavuje taký rozsiahly zásah do nášho softvéru, že je nutné, aby náš nový online predaj vstupeniek začali všetci zákazníci používať naraz. Zmeny nadväzujú na nové zobrazenia dát v systéme a technologicky nie je možné spraviť to inak. Nie je možné robiť výnimky. O presnom termíne budeme informovať dopredu, očakávame, že bude všetko pripravené v polovici februára.

 

 

Návrat na články