Franšíza Popcorn BAR

čítanie na cca menej ako minútu

Popcorn Bar je moderný bufet, ktorý poskytuje nové možnosti služieb aj sortimentu nielen pre zákazníka, ale aj pre Vás. Ako prevádzkovateľ franšízy zabezpečíme a financujeme všetko:

 • výpočet ekonomiky, výhodnosti a profitability pre Vás
 • vizualizáciu a návrh prevádzky
 • návrh sortimentu
 • zariadenia a technológie na výrobu pokrmov
 • pokladne, terminály, displeje, bezpečnostné kamery…
 • kompletný softvér a riešenie logistiky, výkazov a štatistík
 • nákup skladu a dodávky

K dispozícií máte zároveň značku Popcorn Bar, marketingové podklady či pravidelné kampane na propagáciu Vášho bufetu.

 

Tovar a objednávky

Objednávky tovaru sú automatické a Vy ako franšízant ich nemusíte robiť. Softvér automaticky objedná tovar tak, aby na závozný deň mohol byť tovar dodaný.

 

 

Vizualizácia bufetu

Navrhneme 3D vizualizáciu rozloženia bufetu, pult, ideálne rozloženie zariadení, pozíciu displejov či kamier.

 

Zoznam zariadení

Na základe veľkosti, potrieb a možností prevádzky navrhneme zariadenia – počty displejov, výrobníkov, chladničiek. Nezameriavame sa Však iba na pochutiny – zabezpečíme:

 • pokladňu
 • terminály
 • vysávač
 • displeje a infoboardy

 

Rozdelenie tržieb a ekonomika

Kontaktujte našu podporu a ozveme sa Vám s ďalšími informáciami.

Návrat na články